набавяне на документи вместо вас

Ако имате нужда от издаване на документ от Агенция по вписванията, Столична община, АГКК, НАП, НАГ, КАТ и др., а нямате време, възможност или желание да подадете и/или получите сам документа, то вие сте на ПРАВИЛНОТО МЯСТО.


Казвам се Явор Стоянов и съм вашият човек!

Обадете ми се на тел. 0888806450 и заедно ще уточним нуждите ви, след което заедно ще предприемем стъпки по удовлетворяването им.

Ориентировъчен списък на документи, за издаването на които, съм в състояние да съдействам:

·         Удостоверение за вещни тежести;
·         Копия (заверени и незаверени) на документи за собственост;
·         Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
·         Удостоверение за идентичност на лице с различни имена;
·         Удостоверение за наследници;
·         Удостоверение за данъчна оценка;
·         Удостоверения по чл.87, ал.1 от ДОПК;
·         Скици/схеми от АГКК;
·         Попълвам и подавам Декларации по чл.14 от ЗМДТ, също и по чл.54;
·         Смяна на талон на МПС в КАТ и др.
·         Удостоверение за идентичност на административен адрес;
  •  Промяна на титуляр  на партида в експлоатационните дружества;
·         Д Р У Г И

Често съм търсен от хора, чието работно време съвпада с това на институциите, от които трябва да бъде издаден документ. Друга категория от клиентите ми са със здравословни проблеми (предимно двигателни) и не могат сами да се справят.

Работя на територията на цялата страна.

Сподели

документи, удостоверение, скица, схема, декларация, софийска вода, чез, топлофикация, данъчна оценка, семейно положение, наследници, идентичност, мвр, кат, агенция, община, титуляр, партида

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg